Psykosomatisk fysioterapi

För kvinnor som lider av psykosomatiska eller stressrelaterade besvär. Tillsammans skapar vi förutsättningar för att minska dina psykosomatiska symtom genom en stärkt kontakt till dig själv och din kropp.

Kvinna bakifrån med armar utsträckta

Känner du dig stressad?

Upplever du dig spänd i kroppen?​

Har du svårt att sätta gränser?

Har du ofta ångest?

Rosbusk Fysioterapi drivs med engagemang för att hjälpa kvinnor att må bättre genom att minska de psykosomatiska symtom, som kännetecknas genom både psykiska och somatiska (kroppsliga) besvär.

Det psykiska tillstånd som ofta förknippas med kroppsliga symtom är stress. Stressrelaterade besvär uttrycker sig ofta i form av psykosomatiska symtom som kan yttra sig genom smärta, ångest, spända muskler, stelhet i kroppen, huvudvärk eller sömnproblem.

Mitt koncept bygger på att skapa förutsättningar för att du som klient skall kunna stärka kontakten till dig själv, både till din kropp och till ditt psyke, för att minska dina psykosomatiska besvär. Detta sker med hjälp av kroppsmedvetande övningar och samtal som anpassas efter dina behov och mål.

Psykosomatisk fysioterapi – vad är det?

Psykosomatisk fysioterapi kan förklaras som ett paraplybegrepp som kännetecknas av att arbetet med helheten av en individ är det centrala.

Kärnan i psykosomatik är att människan är hel och odelbar och att helheten alltid är mer än delarna.

Mitt koncept inriktar sig på psykomotorisk fysioterapi och är den metod som ligger till grund för både undersökning och behandling.

Ansikte på kvinna

När du kommer till mig

Först görs en psykosomatisk inriktad fördjupad anamnes och där efter en resursorienterad kroppsundersökning (ROK) som är utarbetad av professor Berit Heir Bunkan.

Genomgående fokusområden:

 • Kroppen förstås som en integrerad helhet som uttrycker personens livssituation här och nu samt även personens historia.
 • Kroppen förstås som ett uttrycksfält och centrum för upplevelser och erfarenheter.
 • Dynamiskt samspel mellan kropp, andning och känslor.
 • Omställningsförmåga och kroppslig flexibilitet.
 • Resurser och belastningar (psykiska, fysiska och sociala).
 • Den totala resursvärderingen ger vägledning om inriktning för behandlingen.

Behandlingen

Behandlingen skräddarsys individuellt med kroppsmedvetande övningar, inspirerade från Psykomotorisk fysioterapi (PNF) och basal kroppskännedom med inslag av massage och mindfulness. Samtalsmetodik inspirerad från psykodynamisk terapi, affektteori och MI genomsyrar hela behandlingen där vi varvar samtal med kroppsmedvetande övningar.

Boka tid

Boka tid för behandling i psykosomatisk fysioterapi genom att maila mig på tilda@rosbuskfysioterapi.se eller boka in en tid för nybesök via bokadirekt.se
Ordinarie pris för behandling är 995 kr/gång. Varje session är 60 minuter.
Jag rekommenderar ett upplägg på minst 10 sessioner för att komma till djupet med din problematik samt för att optimera effekt av behandlingen.
Psykomotorisk fysioterapi fokuserar på att öka medvetenheten och förändra spänningstillstånd i kroppen och ger en ökad kunskap och kontakt med den egna kroppen).
Berit Heir Bunkan är en norsk fysioterapeut, psykolog och professor som har arbetat fram praktiska och teoretiska metoder inom psykomotorisk fysioterapi.

Basal kroppskännedom är en behandlingsform som fokuserar på kropp och sinne där syftet är att stärka kroppsjagets funktioner och medvetenheten av närvaro i kroppen).

Psykodynamisk terapi är en behandlingsform som syftar till att lindra psykiska besvär med hjälp av samtal).
Affektteori syftar till att fördjupa förståelsen för våra känslor och dess uttryck, där affektmedvetenhet anses vara en viktig del för vår psykologiska hälsa).

MI eller Motiverande samtal är en metod som används i behandling för att underlätta förändringsprocesser).

Om mig

Mitt namn är Tilda Rosbusk och det är jag som är grundare till Rosbusk Fysioterapi.

Min passion för att vilja hjälpa kvinnor med psykosomatiska symtom har växt fram genom min egna erfarenhet av hur det är att leva med psykosomatiska symtom. Jag har erfarit hur psykisk ohälsa och trauma har uttryckt sig genom kroppen.

Jag vill nu hjälpa andra kvinnor att finna vägen inom sig själva och inspirera till en större förståelse kring hur kroppsliga symtom hänger ihop med själen och vad vi kan göra för att må bättre.

Jag är legitimerad fysioterapeut och har sedan min examen 2018 utbildat mig inom:

 • Basal kroppskännedom, steg A
 • Psykosomatisk fysioterapi, Karolinska Institutet
 • Motiverande samtal, Sverigehälsan
 • Stress & arbetsmiljö, Linköpings universitet
 • Klassisk svensk massage, utbildad massör via Malmö Massageskola
 • Jag har flera års erfarenhet av att arbeta inom social- och vuxenpsykiatrin.
Rosbusk Fysioterapi är en frizon för alla kvinnor att vara med sig själva, i sig själva och i sina kroppar.

Till min mottagning i centrala Östersund är alla som identifierar sig som kvinnor välkomna!

Säg hej!

© Rosbusk Fysioterapi, 2023 | All rights reserved.

Behöver du en avkopplande massage i sommar?
Behöver du en avkopplande massage i sommar?