Psykosomatisk fysioterapi

För högpresterande kvinnor som lider av stressrelaterade besvär. Tillsammans skapar vi förutsättningar för att minska dina psykosomatiska symtom genom en stärkt kontakt till dig själv och din kropp.
Back@1.5x

Ställer du höga krav på dig själv?​

Känner du dig stressad?

Har du svårt att sätta gränser?

Upplever du dig spänd i kroppen?​

Rosbusk Fysioterapi drivs med engagemang för att hjälpa högpresterande kvinnor att må bättre genom att minska psykosomatiska besvär, som kan tänkas uppkomma av stress.

Symtom kan yttra sig genom smärta, ångest, spända muskler, stelhet i kroppen, huvudvärk eller sömnproblem.

Mitt koncept bygger på att skapa förutsättningar för att du som klient skall kunna stärka kontakten till dig själv, både till din kropp och till ditt psyke, för att minska dina psykosomatiska besvär. Detta med hjälp av kroppsmedvetande övningar hämtade från psykomotorisk fysioterapi (PNF) och basal kroppskännedom, med inslag av massage, mindfulness och dans.

Psykosomatisk fysioterapi – vad är det?

Psykosomatisk fysioterapi kan förklaras som ett paraplybegrepp som kännetecknas av att arbetet med helheten av en individ är det centrala.

Kärnan i psykosomatik är att människan är hel och odelbar och att helheten alltid är mer än delarna.

Mitt koncept inriktar sig på psykomotorisk fysioterapi och är den metod som ligger till grund för både undersökning och behandling.

Face@1.5x

När du kommer till mig

Först görs en psykosomatisk inriktad fördjupad anamnes och där efter en resursorienterad kroppsundersökning (ROK) som är utarbetad av professor Berit Heir Bunkan.

Genomgående fokusområden:

 • Kroppen förstås som en integrerad helhet som uttrycker personens livssituation här och nu samt även personens historia.
 • Kroppen förstås som ett uttrycksfält och centrum för upplevelser och erfarenheter.
 • Dynamiskt samspel mellan kropp, andning och känslor.
 • Omställningsförmåga och kroppslig flexibilitet.
 • Resurser och belastningar (psykiska, fysiska och sociala).
 • Den totala resursvärderingen ger vägledning om inriktning för behandlingen.

Behandlingen

Behandlingen skräddarsys individuellt med kroppsmedvetande övningar, inspirerade från Psykomotorisk fysioterapi (PNF) och basal kroppskännedom med inslag av massage och mindfulness. Samtalsmetodik inspirerad från psykodynamisk terapi, affektteori och MI genomsyrar hela behandlingen där vi varvar samtal med kroppsmedvetande övningar.

Boka tid / Kostnad

Om du vill boka tid hos mig är du välkommen att skicka ett meddelande, maila mig eller slå en signal så kommer vi överens om ett upplägg som passar dig!

De tre första tillfällena kostar 600 kr/gång. Därefter kostar varje session 850 kr.
Jag rekommenderar ett upplägg på minst tio sessioner för att komma till djupet med din problematik samt för att optimera effekten av behandlingen.
Psykomotorisk fysioterapi fokuserar på att öka medvetenheten och förändra spänningstillstånd i kroppen och ger en ökad kunskap och kontakt med den egna kroppen).
Berit Heir Bunkan är en norsk fysioterapeut, psykolog och professor som har arbetat fram praktiska och teoretiska metoder inom psykomotorisk fysioterapi.

Basal kroppskännedom är en behandlingsform som fokuserar på kropp och sinne där syftet är att stärka kroppsjagets funktioner och medvetenheten av närvaro i kroppen).

Psykodynamisk terapi är en behandlingsform som syftar till att lindra psykiska besvär med hjälp av samtal).
Affektteori syftar till att fördjupa förståelsen för våra känslor och dess uttryck, där affektmedvetenhet anses vara en viktig del för vår psykologiska hälsa).

MI eller Motiverande samtal är en metod som används i behandling för att underlätta förändringsprocesser).

Om mig

Mitt namn är Tilda Rosbusk och det är jag som driver Rosbusk Fysioterapi.

Min passion för att hjälpa högpresterande kvinnor med psykosomatiska symtom har växt fram genom min egen erfarenhet av att vara en högpresterande kvinna. Jag har även erfarit hur psykisk ohälsa och trauma har uttryckt sig genom kroppen, i psykosomatiska symtom. Det fascinerar mig hur starkt förenade vår kropp och själ är, men även hur kroppen har förmåga att bära hela vårt känsloliv.

Jag är utbildad fysioterapeut och har sedan min examen 2018 utbildat mig inom:

 • Basal kroppskännedom, steg A
 • Psykosomatisk fysioterapi, Karolinska Institutet
 • Motiverande samtal, Sverigehälsan
 • Stress & arbetsmiljö, Linköpings universitet
 • Jag har flera års erfarenhet av att arbeta inom social- och vuxenpsykiatrin.
Kvinnohälsa engagerar mig på djupet och mitt intresse för att hjälpa kvinnor ligger i att jag vill förstå hur vi kvinnor fungerar, då vi är rätt komplexa, på ett spännande sätt.
Det känns meningsfullt för mig att hjälpa kvinnor att finna vägen inom sig själva för att känna sig mer enhetliga och lära sig mer om hur kroppsliga symtom hänger ihop med vårt psyke och vad vi kan göra för att må bättre.

Säg hej!

© Rosbusk Fysioterapi, 2022 | All rights reserved.