Psykosomatisk fysioterapi – vad är det?

Psykosomatisk fysioterapi kan förklaras som ett paraplybegrepp som kännetecknas av att arbetet med helheten av en individ är det centrala.

Kärnan i psykosomatik är att människan är hel och odelbar och att helheten alltid är mer än delarna.

Mitt koncept inriktar sig på psykomotorisk fysioterapi och är den metod som ligger till grund för både undersökning och behandling.

Face@1.5x

Öppningserbjudande

Alla nybesök: 600 kr
Ordinarie pris 850 kr. Erbjudandet giltigt t.o.m. 31 juli 2023.

När du kommer till mig

Först görs en psykosomatisk inriktad fördjupad anamnes och där efter en resursorienterad kroppsundersökning (ROK) som är utarbetad av professor Berit Heir Bunkan.

Genomgående fokusområden:

  • Kroppen förstås som en integrerad helhet som uttrycker personens livssituation här och nu samt även personens historia.
  • Kroppen förstås som ett uttrycksfält och centrum för upplevelser och erfarenheter.
  • Dynamiskt samspel mellan kropp, andning och känslor.
  • Omställningsförmåga och kroppslig flexibilitet.
  • Resurser och belastningar (psykiska, fysiska och sociala).
  • Den totala resursvärderingen ger vägledning om inriktning för behandlingen.

Behandlingen

Behandlingen skräddarsys individuellt med kroppsmedvetande övningar, inspirerade från Psykomotorisk fysioterapi (PNF) och basal kroppskännedom med inslag av massage och mindfulness. Samtalsmetodik inspirerad från psykodynamisk terapi, affektteori och MI genomsyrar hela behandlingen där vi varvar samtal med kroppsmedvetande övningar.

Boka tid

Boka tid för behandling i psykosomatisk fysioterapi genom att maila mig på tilda@rosbuskfysioterapi.se eller boka in en tid för nybesök via bokadirekt.se.
Ordinarie pris för behandling är 850 kr/gång. Varje session är 60 minuter.
Heltidsstuderande, arbetslösa och sjukskrivna får 15 procent rabatt på ordinarie pris.
Jag rekommenderar ett upplägg på minst 10 sessioner för att komma till djupet med din problematik samt för att optimera effekt av behandlingen.
Psykomotorisk fysioterapi fokuserar på att öka medvetenheten och förändra spänningstillstånd i kroppen och ger en ökad kunskap och kontakt med den egna kroppen).
Berit Heir Bunkan är en norsk fysioterapeut, psykolog och professor som har arbetat fram praktiska och teoretiska metoder inom psykomotorisk fysioterapi.

Basal kroppskännedom är en behandlingsform som fokuserar på kropp och sinne där syftet är att stärka kroppsjagets funktioner och medvetenheten av närvaro i kroppen).

Psykodynamisk terapi är en behandlingsform som syftar till att lindra psykiska besvär med hjälp av samtal).
Affektteori syftar till att fördjupa förståelsen för våra känslor och dess uttryck, där affektmedvetenhet anses vara en viktig del för vår psykologiska hälsa).

MI eller Motiverande samtal är en metod som används i behandling för att underlätta förändringsprocesser).

© Rosbusk Fysioterapi, 2023 | All rights reserved.

Välkommen att besöka mig i min nya lokal på Södra Gröngatan 31.
Välkommen att besöka mig i min nya lokal på Södra Gröngatan 31.